Trainingen op school

 

Een school kan trainingen inhuren als extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. Ook kan een training voor de kinderen deel uitmaken van een breder traject (zie: RuisRuimer in de groep).
 
Trainingen kinderen:
  • Weerbaarheidstraining "Ho, tot hier en niet verder...!" (zie: http://www.uiteigenbeweging.nl/)
  • Faalangst-reductietraining "Ik ben een kei"
  • Diverse sociale vaardigheidstrainingen en bovengenoemde trainingen gericht op kinderen met spraak-taal stoornissen en/of stoomissen in het Autisme Spectrum.

Training leerkrachten:

  • Trainingen op maat met als themao.a. weerbaarheid, faalangst of pesten.
  • "Kennismaking met het Deugdenproject". Een training van 12 uur waarbij de 5 strategien van het Deugdenproject worden geoefend. 

 

Voor meer informatie over de inhoud of overleg over de keuze kom ik graag met u overleggen.

 
Voor de prijzen verwijs is naar: tarieven