RuisRuimer in bedrijf

voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers 

Soms ontstaat in een team ruis door miscommunicatie. Er zijn onuitgesproken verwachtingen, de boodschap wordt anders gehoord dan bedoeld, er ontstaan irritaties.
 
Aan de hand van een intakegesprek en eventueel een observatie wordt in overleg een programma op maat samengesteld bestaande uit gesprekken, bemiddeling en training. Zo zorgen we er samen voor dat uw team komt tot soepele samenwerking en teamleden tot hun recht.

Gesprekken

Aan de hand van individuele gesprekken wordt onderzocht hoe er door de verschillende teamleden aangekeken wordt tegen het functioneren van het team. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat van elkaar verschillende visies naast elkaar kunnen bestaan. Er is niet één waarheid. 

Bemiddeling

Indien nodig wordt er in kleine groepjes onder begeleiding uitgewisseld. Met als doel inzicht te krijgen in een ieders zienswijzen en talenten.

Training

Om gedrag duurzaam te veranderen kan het van belang zijn het team als geheel te trainen. Het kan dan gaan om een training in Samenwerking, Verbindende communicatie, Assertiviteit of een ander thema. Trainingen worden altijd op maat samengesteld uit een zeer breed palet aan oefeningen waarover ik beschik. 

Voor training gebaseerd op "deugdencommunicatie": Omega Collectief 
 

Neem Contact op voor een afspraak over de mogelijkheden.